Informacja o możliwości udzielenia pożyczki w obecnej sytuacji…

Informujemy, że w związku z obecną sytuacją w naszym kraju Zarząd KKZP w Pyrzycach działa zdalnie, pożyczki dla osób składających wnioski są rozpatrywane i wypłacane na bieżąco.  Prosimy o kontakt poprzez e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl lub telefonicznie nr 915700136.

Przewodnicząca Zarządu

Jolanta Günther

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja z dnia 10-03-2020 roku.

10 marca 2020 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów KKZP w Pyrzycach.

Wszystkim przybyłym serdecznie dziękujemy i informujemy naszych członków o podjętej decyzji:

Od 11.03.2020 roku można ubiegać się o pożyczkę

w najwyższej kwocie 20.000,00 zł

rozłożoną maksymalnie na 25 rat.

Ponadto przypominamy, że w naszej kasie pożyczka uzależniona jest od 3 krotnej kwoty wkładów danego członka, każdy może ubiegać się o pożyczkę w dowolnej kwocie, ale nie wyższej niż 20.000,00 zł.

W razie wątpliwości proszę dzwonić (915700136) lub napisać e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl z zapytaniem.

Informujemy, że Zarząd stara się spotkać raz w miesiącu (w początkowych dniach), celem zatwierdzenia i udzielenia pożyczek lub rozpatrzenia złożonych podań. Jeśli jest nagła potrzeba rozpatrujemy wnioski i podania na bieżąco.

Dziękujemy za pomoc i współpracę wszystkim członkom i sympatykom.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Członkowie KKZP w Pyrzycach.

Członkowie Koleżeńskiej Kasy
Zapomogowo-Pożyczkowej
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach 

Zarząd KKZP w Pyrzycach uprzejmie informuje, że z dniem 26.05.2017 r.  dokonaliśmy zmiany Banku

z PKO BP Oddział w Pyrzycach

na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycachlogo_sgb_pyrzyce

nr obecnego konta 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010

Prosimy o zwrócenie uwagi przy najbliższej wpłacie, by dokonać wpłaty na nasz nowy nr konta. Obecnie w okresie do 30 czerwca 2017 r. będą dwa konta, ale od dziś prosimy wpłacać na nasz nowy nr konta podany wyżej. Ponadto informujemy, że wpłaty na nasze konto dokonane w Bankach Spółdzielczych w Pyrzycach, Kozielicach,  Dolicach, Warnicach i Bielicach będą bez dodatkowej opłaty.

Przy okazji przypominamy, że górna granica pożyczki wynosi 15 000zł przy wkładach 5000 zł, którą można rozłożyć na 25 rat.

Zarząd KKZP w Pyrzycach 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Uwaga!!! Zmiana Banku na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach

Zmiana Banku na Pyrzycko-Stargardzki Bank Spółdzielczy w Pyrzycach  
Nasz nowy nr konta: 37 9387 0003 0000 8543 2000 0010

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Informacja przed Zjazdem Delegatów KKZP – 04.03.2019 r.

Serdecznie Zapraszamy na zebranie sprawozdawcze.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Aktualności

KOLEŻEŃSKA KASA ZAPOMOGOWO-POŻYCZKOWA
przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Aktualna informacja o Zebraniu Zarządu:
Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu Delegatów – 04.03.2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Pyrzyckiego II piętro

            Zarząd Koleżeńskiej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Oddziale ZNP w Pyrzycach zaprasza na Walne Zebranie Delegatów, które odbędzie się 04 marca 2019 r. /poniedziałek/ o godz. 1400 w sali konferencyjnej (II piętro)  Starostwa Pyrzyckiego przy ul. Lipiańskiej 4 w Pyrzycach. Zgodnie ze statutem będzie to zebranie sprawozdawcze. Prosimy o wytypowanie delegatów z Państwa Placówki i przygotowanie informacji o propozycjach zmian w działalności KKZP.

Szanownych Dyrektorów prosimy o poinformowanie delegatów o terminie i miejscu, by każda instytucja miała swojego przedstawiciela na zjeździe (§24. pkt. 3 Każda placówka i organ wymieniony w §24 pkt. 1 zatrudniająca do 20 członków KKZP wybiera 1 delegata, a gdy ponad 20 członków 2.) oraz, by wszyscy członkowie KKZP uzyskali informację o naszej działalności.

Przypominamy, że Zjazd będzie prawomocny w I terminie podanym wyżej, jeżeli weźmie w nim udział, co najmniej 50% delegatów lub w II terminie, bez względu na ich liczbę, w tym samym dniu i miejscu, ale o godz. 1415.

Serdecznie zapraszamy delegatów i dziękujemy za dotychczasową pomoc i wsparcie dla naszej działalności.

przypominamy – Biuro KKZP przy Oddziale ZNP w Pyrzycach

Adres do korespondencji: 74-200 Pyrzyce, ul. Lipiańska 4

Telefon: 91 5700136, e-mail: kkzp_pyrzyce@wp.pl,

adres strony: http://kkzp.wpyrzycach.pl

Godziny pracy księgowej KKZP
pani Krystyny Tomaszewskiej
w poniedziałki w godz. od 9:00 do 15:00
od wtorku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00

Podczas wakacji pani księgowa pracuje:

Lipiec: do godz. 11:00

Sierpień: do godz. 11:00

_____________________

ZAPRASZAMY

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz